DESPRE ALFA MEDICA

Alfa Medica SRL este un cabinet medical specializat în efectuarea de servicii medicale de specialitate medicina muncii. Cabinetul a luat fiinţă în anul 2003 ca urmare a necesităţii asigurării supravegherii stării de sănătate a angajaţilor din judeţul Bihor, în condiţiile în care la acel moment  exista o nevoie acută de acest tip de asistenţă medicală.

Chiar de la deschidere ne-am propus să oferim servicii medicale de un înalt nivel calitativ, folosind aparatură medicală performantă, de cea mai nouă generaţie. În acest fel asigurăm pentru clienţii noştri alinierea şi menţinerea la nivelul cerinţelor legale în vigoare în domeniul sănătăţii în muncă, fie că e vorba de persoane juridice sau de persoane fizice.

În decursul timpului personalul cabinetului a dobândit experienţă în relaţia cu partenerii, învăţând că mobilitatea şi adaptarea permanentă reprezintă garanţia unor relaţii de durată în scopul satisfacerii nevoilor clienţilor.

În prezent Alfa Medica SRL reprezintă un punct de reper în peisajul cabinetelor de specialitatea medicina muncii din judeţul Bihor

Punctul de lucru este situat pe strada T. Vladimirescu nr. 8 (fosta policlinică de copii).

SERVICIILE NOASTRE

Medicina muncii este o specialitate medicală cu caracter predominant preventiv care asigură prevenirea aparitiei bolilor profesionale şi a celor legate de profesie, diagnosticarea si tratamentul acestora şi în general promovarea sănătăţii la locul de muncă. Cadrul legal este reprezentat de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (L 319/2006), a Normelor sale de aplicare, Codului muncii (L 40/2011), a HGR 355/2007 modificat prin HGR 1169/2011.

În acest sens asigurăm următoarele servici:

 • monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin examen medical de specialitate medicina muncii la angajarea în muncă, adaptare, control medical periodic sau la reluarea activităţii
 • eliberarea fişei de aptitudine
 • îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională în caz de accident de muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după afecţiuni cronice
 • comunicarea existenţei riscului de îmbolnăvire profesională către factorii implicaţi în procesul muncii
 • consilierea angajatorului privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaţilor
 • consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de muncă
 • participarea la sistemul informaţional naţional privind accidentele de muncă şi bolile profesionale
 • participare la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale
 • participarea în cadrul Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă
 • evaluarea locurilor de muncă în vederea stabilirii riscurilor profesionale pentru salariatele gravide, lăuze sau care alăptează (conf. Legii 25/2004 şi HGR 537/2004)
 • întocmirea raportului privind sinteza stării de sănătate a angajaţilor

Examinările se pot efectua la punctul nostru de lucru sau la cel al unităţii solicitante în funcţie de numărul de persoane şi de condiţiile organizatorice asigurate.

CONTACT

str. T. Vladimirescu nr. 8
(fosta policlinică de copii de lângă Primărie)
Mobil: 0744 367 114